Sieć współpracy sektora
badawczo-rozwojowego i przedsiębiorstw
w dziedzinie obróbki plastycznej

 

 

 
 

 
     
     
     

Projekt finansowany jest w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25%
z krajowych środków publicznych