Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z obróbki plastycznej

Baza tworzona Zakład Informacji Naukowo-Technicznej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu
© Zakład Informacji Naukowo-Technicznej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu    |    Instrukcja    |    Opis zawartości bazy
System Expertus ® dla baz CDS/ISIS. SPLENDOR Poznań

Łączenie warunków:

Zawężanie wyników wyszukiwania:
Język dokumentu:    dowolny   polski   angielski   niemiecki   rosyjski
Rodzaj źródła:    dowolny   czasopismo   książka   materiały konferencyjne
Rok:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat  
Format:
Sposób wyszukiwania patrz - instrukcja

Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu